CREATIEF DENKEN:  TERMEN EN BEGRIPPEN

   VAKJARGON

Ook het creatief denken ontsnapt er niet aan: jargon.
En dus bij deze een handzaam, zij het eigenzinnig; overzicht van gangbare termen en begrippen omtrent creativiteit.

Aanname
Aha-moment / Aha-Erlebnis
Associëren
Creatieve attitude
Creadox
Creativicide
Convergent denken
Divergent denken
Force to fit
Flow
Ideakillers
Facilitator
Probleemeigenaar
Scribent
Paradigma
Comfortzone
Serendipiteit
Lateraal denken
Provocatieve operatie
Incubatie
Klusteren
Outside the box
Vraagstelling

 

Deze pagina is in aanbouw. Weldra krijgt iedere term zijn eigen pagina en verdere verklaring