MANIFESTO

“Geen mooiere dag dan die waarop je je eigen ongelijk bewijst in datgene waarvan je zeker wist dat je het niet kon”

volg je dromen niet langer

Dat je je dromen* moet volgen, is abominabel advies. Dromen hebben niet het minste gevoel voor richting. Ze weten maar één ding: dat ze werkelijkheid willen worden. Hun leven hangt af van hun vermogen de juiste gids te kiezen. 

Wat dat betekent voor jou? Dat wanneer je een droom hebt, jij die helemaal niet ‘hebt’. Hij heeft jou. Hij koos jou omdat hij als geen ander weer dat jij het in je hebt hem tot werkelijkheid te kneden. Wat de volgende stap is of waarheen? Dat is jouw taak!

Jullie zijn evenwaardige partners onderweg naar werkelijkheid. Jij bepaalt de snelheid, route en rustpunten. Volg je dromen dus niet lang. Leid ze!

Er is geen mooiere dag dan die waarop je je eigen ongelijk bewijst in datgene waarvan je zeker wist dat (je) het niet kon. 

Hoe daar te komen? Met Meer Zin. Opdat wat je doet ertoe doet. En plots ga je beseffen: de moedigste manier van dromen, is doen.

(*) Dromen gebruiken vaak schuilnamen als passie, wens, missie, levensdoel, aspiratie, ambitie, ‘je ding doen’, verlangen, je waarom…

“Ik wens je niet wat je jezelf wenst. Alleen datgene wat je echt nodig hebt, alsook de wijsheid om het te herkennen wanneer het in je schoot valt.”

QINWANYSSA – UIT SOMNIYUM, EEN REIS VAN EEN DROOM

“wanneer ik klaar ben met wat de wereld van me nodig heeft”

Je investeert de beste uren van je dag en de beste jaren van je leven in dat wat je je werk noemt. Laat het in vredesnaam iets zijn waar je je zo in kunt verliezen dat je jezelf erin vindt.

Is dat even makkelijk gedaan als gezegd? Menslief neen. Loont het de moeite ernaar te streven? Verrek JA! 

Daarom heb ik me voorgenomen: Pas wanneer ik een miljoen mensen in staat heb gesteld de droom van een ander mee waar te maken, is mijn werk af.

Dan pas loonde mijn passage op deze prachtige, blauwe bol de moeite.

Misschien gebeurt dat morgen al, misschien gebeurt het nooit. Tot dan dender ik door. Ik ga de hangmat in, niet wanneer ik een arbitraire leeftijd bereikt heb, maar wanneer ik klaar ben met wat de wereld van me nodig heeft.

Dat is mij mijn beste uren en jaren waard.” 

Karl – november 2022