VOORT METHODE

 

WAT IS DE VOORT METHODE? (Forth Innovation Method)

De VOORT-methode, ontwikkeld door Gijs van Wulfen, is een innovatie-traject van 20 weken dat zich richt op het ontwikkelen van 3 tot 5 business cases. De VOORT-methodiek houdt – anders dan andere methoden – systematisch rekening met de dynamiek (lees: managementrealiteit) eigen aan het bedrijfsleven om zo tot innovatie te komen.

VOORT Methode.jpg

Om succesvol van start te gaan met innovatie zijn er 7 elementen nodig: 

 • Urgentie 

 • Intern draagvlak 

 • Focus 

 • Outside-in denken 

 • Écht klantinzicht 

 • Een gestructureerd creatief proces 

 • Een goede business uitwerking 

Al deze elementen krijgen hun volwaardige plek binnen de VOORT-methodologie. En met succes. Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat 78% van de business cases die door de VOORT-methode worden geformuleerd ook daadwerkelijk worden ontwikkeld, en 51% de markt halen, tegenover 21% bij de controlegroep.  

De VOORT-methode – die als een expeditie wordt opgezet – kent 5 opeenvolgende stadia:

 1. Vertrekken
  Een cruciale vraag hier is of er sowieso urgentie wordt ervaren binnen het bedrijf dat wenst te innoveren. Indien dat niet het geval is, heeft starten (nog) geen zin. 
  Wat is het doel? Wie is de interne klant? Wie maakt er idealiter deel uit van het expeditie team? Welke opportuniteiten zullen er worden onderzocht?
 2. Ontdekken :
  Met welke trends en evoluties kunnen we ons voordeel doen? Wie zijn de (potentiële) klanten en waar schuurt het? Waar worstelen ze mee? En welke opportuniteiten leveren de meest beloftevolle vooruitzichten? Een belangrijk element is dat échte klanten, met échte problemen, écht worden bezocht.
 3. Ontwikkelen :
  Dit is de brainstorm fase van de expeditie. Hier worden de klassieke divergentie en convergentie ingezet om tot een dozijn concepten te komen die verder ontwikkeld dienen te worden.
 4. Reflecteren :
  Dit is de testfase van het innovatie traject. Ook nu worden er klanten betrokken. Deze stap komt overeen met de “prototype-” en “test-fase” bij Design Thinking. Aan de hand van feedback en bijsturingen een de 12 concepten, blijven er uiteindelijk 3 tot 5 over die verder ontwikkeld worden.
 5. Terugkeren :
  De laatste fase van het proces maakt van het innovatieve model een volwaardige businesscase, klaar om in productie te gaan.  

  

Bronnen & Inspiratie:
Gijs van Wulfen – http://www.gijsvanwulfen.com/
Forth Innovation – http://www.forth-innovation.com/
Managementsite.nl – https://www.managementsite.nl/innovatiemethode-vijf-stappen-voorbeeld